Artificiële Intelligentie in onze democratische samenleving

Diverse animatie-cartoons gemaakt voor de Dies Natalis 2021 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics aan de VU én winnaar van de prestigieuze Huibregtsenprijs 2021, sprak in zijn diesrede over de ontwikkelingen op het gebied van AI. Over hoe de inzet van technologie ons leven positief kan beïnvloeden, maar dat we dit op een verantwoorde manier moeten doen om een digitale samenleving open en democratisch te houden.